Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla

 

1, maximální počet závodníků 20.V případě zvýšeného zájmu mají přednost soutěžící z minulých ročníků. 

2, přihlášky zasílat nejpozději do pěti dnů před započetím akce. (po uzávěrce již nebudou další zájemci přijímáni)

3, závodník  má za úkol  během dvou soutěžních dnů vytvořit řezbu na dané téma.

4, řezba musí být provedena z přiděleného materiálu a není dovoleno do řezby zahrnovat již předem připravené komponenty s výjimkou spojovacího materiálu.

5, během soutěže nesmí do řezby zasahovat druhá osoba.

6, řezba by měla maximálně využít možnosti a velikost  kmene.

7, řezba musí být v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb.,

8, pokud závodník poruší jeden z výše uvedených bodů může ho porota diskvalifikovat.

9, závodníci startují na vlastní nebezpečí a během soutěže se zavazují k používáni bezpečnostních ochranných  pomůcek. .

10, soutěžící mají k dispozici přípojku na 230V. ve vzdálenosti 20m.

11, během závodu má účastník  povinnost viditelně vystavit přidělené startovní číslo.

12,v případě nepřízně počasí se pořadatel pokusí zajistit zastřešení  pracoviště.

13, vzdálenějším (nad100km) závodníkům pořadatel zajistí  ubytování od pátku. Místním ze soboty na neděli.

14, pořadatel během akce zajišťuje stravu a pití.

15, během řezby se soutěžicí zavazují, že nebudou konzumovat alkoholické nápoje.

16, soutěžící závodí s vlastním nářadím, pohonnými hmotami a oleji. V případě  poškození nářadí  během akce soutěžíci nemá právo vyžadovat odškodnění po organizátorovi.

17. vytvořená řezba je majetkem pořadatele

Hodnocení :

Desíti členná komise složená ze sponzorů a zkušených řezbářů bude hodnotit tyto kritéria (1=nízká hodnota hodnocení , 5= vysoká hodnota hodnocení)

1.      Téma- do jaké míry dílo splňuje  téma daného ročníku

  2.    

ZZ    Zpracování-  řezba je povrchové čistě provedena, pohledem nejsou patrné prořezy motorovou  pilou pokud se nejedná o umělecký záměr.

4.      Celkový dojem-  Jak daná řezba působí na diváka (pozitivně/negativně, vtipně, lhostejně…)

5.     Divácká soutěž: návštěvníci ,  kteří  utratí více než 300 Kč 

mohou rovněž hodnotit vytvořené řezby .

Vítěz obdrží cenu za diváckou soutěž

Řezbářská soutěž : po skočení akce řezbáři ohodnotí práce svých kolegů podle výše zmíněných kritérií

Vítěz obdrží cenu za řezbářskou  soutěž

Ceny: Budou upřesněny do konce června. 

v loňském ročníku vypadaly takto:

 

ceny2.jpg

 

 

Časový harmonogram soutěže:

Pátek :  po 18h příjezd vzdálenějších soutěžících

Sobota: 7:00- 7:15 prezentace

7:15 - 7:30  výběr materiálů ( v případě že bude více zájemců o jeden kmen bude se losovat)

8:00 start

18:00 ukončení prvního soutěžního dne

      neformální zábava

Neděle: 7:00 zahájení druhého soutěžního dne

15:00 Konec soutěže

15:00- 15:30  hodnocení poroty

16:30 slavnostní vyhlášení výsledků předání cen